Czyste Powietrze - podsumowujemy pierwszą edycję - ikotly.com.pl
hero

Blog

blog

Czyste Powietrze – podsumowujemy pierwszą edycję

Od 15 maja 2020 roku ruszył nabór wniosków w drugiej edycji Programu Czyste Powietrze. Ponad miesiąc po zmianach możemy podsumować efekty programu, który wdrażano od września 2018 roku.

Głównym terenem działania firmy ikotly.com.pl jest województwo Warmińsko –Mazurskie więc większość beneficjentów, których wspieraliśmy w pozyskaniu dotacji skorzystało z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Obsługiwaliśmy także klientów zamieszkałych w województwie Mazowieckim lub Podlaskim, więc zbieramy doświadczenia współpracy także innymi oddziałami niż Olsztyński fundusz.   

Suma dotacji przyznanych w województwie Warmińsko-Mazurskim to 81 mln zł. Beneficjenci z Warmii i Mazur złożyli 5000 wniosków, 4200 osób na dzień 15 maja 2020 ma już podpisane umowy. Ponadto udzielono 9 mln pożyczek. W skali kraju do rozdysponowania są w sumie 103 mld złotych.

Od początku działania programu obsłużyliśmy prawie 300 beneficjentów. Wszyscy mają już podpisane umowy na dofinansowanie z WFOŚiGW, większość modernizację polegająca na wymianie kotła ma już za sobą. Prace są wykonane i rozliczone.  Gros naszych klientów a dokładnie 66% z nich skorzystało lub skorzysta w niedalekiej przyszłości z dofinansowania inwestycji powyżej 70 %.

Opracowaliśmy przyjazny dla klienta model realizacji modernizacji. Obsługujemy klienta kompleksowo. Zaczynamy od oględzin miejsca inwestycji, proponujemy najwłaściwsze rozwiązania a po wykonaniu modernizacji, klient wpłaca tylko wkład własny. Ponad 1/3 naszych klientów ponosiła koszty inwestycji na poziomie 10 %, 90% kwoty z faktury była realizowana przez WFOŚiGW. Skomplikowana procedura uzyskania pożyczki z WFOŚiGW na wkład własny w przypadku, gdy beneficjent mógł liczyć na niższe dofinansowanie spowodowała, że uruchomiliśmy sprzedaż ratalną na konkurencyjnych warunkach. Można więc wkład własny spłacać ratalnie co nie odbija się negatywnie na budżecie domowym.

Po 15 maja 2020 roku nadal wspieramy naszych klientów w uzyskaniu dotacji. Pierwsze osoby mają już podpisane umowy na nowych zasadach. Obecnie dofinansowanie działa w wariancie podstawowym i beneficjent może liczyć na maksymalnie 30 % dofinansowania. Przygotowywany jest model wsparcia dla uboższych beneficjentów, gdzie będzie można liczyć na 60% dofinansowania do modernizacji kotłowni i instalacji C.O. . Program powoli ewoluuje więc trzymamy rękę na pulsie by nasi klienci  zawsze mieli możliwość wsparcia na optymalnym poziomie. Są jeszcze możliwości uzyskania dofinansowania na modernizacje kotłowni i wymianę kotła w ramach programów proponowanych przez lokalne samorządy. W drugiej wersji programu Czyste Powietrze mamy możliwość łączenia wparcia z programu Czyste Powietrze z lokalnymi programami poprawy jakości powietrza. O tym jednak napiszemy w kolejnym artykule.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
    CA Raty
    wow