Regulamin - ikotly.com.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ikotly.com.pl

 • Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ikotly.com.pl, prowadzi firma ikotly.com.pl , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w ul.Wileńska 7 11-500 Giżycko, NIP 7422098580 – zwana dalej Sprzedającym.
 • Adres do korespondencji i reklamacji:
  ikotly.com.pl Piotr Więcko
  ul.Wileńska 7
  11-500 Giżycko
 • Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena www.ikotly.com.pl.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.ikotly.com.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ikotly.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 • Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 • Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.ikotly.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu.
 • Złożenie zamówienia przez stronę internetową ikotly.com.pl jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu, do zawarcia umowy sprzedaży na odległość dochodzi w momencie potwierdzenia przez sprzedającego dostępności i ostatecznej ceny potwierdzonej wiadomością e-mail wysłaną z adresu piotr@ikotly.com.pl
 • Prawem właściwym zamówienia (umowy) jest prawo polskie.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie na podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 • W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie, wymagane jest potwierdzenie zamówienia drogą e-mailową.
 • Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku niedokonania wpłaty zadatku w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia – dotyczy wszystkich zamówień realizowanych na specjalne zamówienie Klienta.
 • Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub dokonanie zakupu bez konieczności rejestracji konta oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep. W szczególności Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.


FORMY I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące formy płatności:
  A. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  B. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  C. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
  Bank Spłódzielczy: Bank Pekao S.A. SWIFT: PKOP PL PW
  Numer rachunku: 46 1240 5787 1111 0010 6325 5453
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl
  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu.
  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 3. Termin płatności
  A. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  B. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Kupna – Sprzedaży.
 • Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia po terminie 7 dni od wpłaty zadatku wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres biuro@ikotly.com.pl. Wszystkie zamówienia realizowane są na specjalne zamówienie Klienta.
 • Zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta realizowane są po wpłynięciu zadatku w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości zamówienia. Klient na 3 dni przed wysyłką towaru jest informowany o konieczności wpłaty pozostałej kwoty oraz o dostawie. Dopłatę pozostałej kwoty należy uiścić przed dostawą towaru do Klienta. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 • W przypadku nie wpłacenia przez Klienta pozostałej kwoty na konto Sklepu po zakończeniu realizacji zamówienia wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Sklep jest zobowiązany skontaktować się z klientem drogą mailową lub telefoniczną. Po indywidualnych ustaleniach z Klientem, Sklep podejmuje decyzję o przechowaniu zrealizowanego zamówienia lub po upływie 3 miesięcy od daty końca realizacji zamówienia Sklep będzie upoważniony do odstąpienia od umowy.
 • Rezygnacja z zamówienia do chwili rozpoczęcia jego realizacji będzie skutkować zwrotem wpłaconego zadatku.
 • Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconego zaliczki zadatku


KOSZT, PŁATNOŚCI, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIÓR OSOBISTY

 • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
 • Koszty dostawy Produktu na terenie Polski są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w opisie danego Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia. Po przejściu w zakładkę „zamawiam” wyświetlają się dostępne formy przesyłki i koszty transportu do wyboru dla Kupującego. Podane ceny zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Dostawa Produktu do pozostałych Krajów Unii Europejskiej ustalana jest indywidualnie, a koszt dostawy podany zostanie przed zrealizowaniem danego zamówienia.
 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • Dostępne są następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem:
  ikotly.com.pl Piotr Więcko
  ul.Wileńska 7
  11-500 Giżycko
 • Czas realizacji zamówienia (dostawy) produktów na zamówienie jest uzależniony od wybranego produktu od 2-10 dni. Towar na indywidualne zamówienie od 7- 14 dni. O terminie realizacji klient zostanie poinformowany drogą e-mail.
 • Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas wysyłki naliczany jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
 • Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 • Do każdej wpłaty na rachunek bankowy w walucie innej niż PLN (Polski złoty), doliczona zostanie opłata w wysokości 36,60PLN brutto wynikająca z kosztów przewalutowania.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.
 • Zmiany, o których mowa w pkt. 10 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 • Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny.
 • Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego www.ikotly.com.pl
 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.


REKLAMACJE

 • W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki, prosimy w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody oraz opis uszkodzeń/braków.
 • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@ikotly.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  przedmiot reklamacji,
  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 • Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mai biuro@ikotly.com.pl. Przesyłkę należy nadać na adres:
  ikotly.com.pl Piotr Więcko
  ul.Wileńska 7
  11-500 Giżycko
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, ściśle zgodnych z obowiązującym prawem.
 • Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przetwarzanie przez Meetings Poland Sp. z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Spory związane z usługami świadczonymi Meetings Poland Sp. z o. o. w ramach www.ikotly.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
   

CREDIT AGRICOLE RATY


Skorzystaj z opcji płatności Credit Agricole Raty i wybieraj to, co najlepsze.

Przekonaj się jakie to proste:

 • przy każdym towarze, który może być kupiony na CA Raty – sprawdź wysokość raty
 • gdy kupujesz więcej rzeczy, za całe zakupy zapłacisz w ratach – wygodnie
 • z rat skorzystasz do max. kwoty 20 000 zł
 • samodzielnie dobierzesz ilość rat i ich wysokość, tak by spłata nie była dla Ciebie kłopotliwa
 • szybko i bez zbędnych formalności wypełnisz wniosek, bez wychodzenia z domu
 • umowę i zakupy dostaniesz do domu


Sprawdź!
Poniżej zgodnie z z art. 7 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim Partner – pośrednik zobowiązany jest do podania nazw wszystkich pośredników, z którymi współpracuje.

ikotly.com.pl – Piotr Więcko – oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  CA Raty
  wow